Pre Váš žiarivý úsmev

Ošetrenia ktoré poskytujeme:

Slide 1
Slide 2
Slide 3
Slide 4
Slide 5
Náhrada jedného zuba Náhrada jedného zuba Náhrada jedného zuba

Náhrada jedného zuba

Ak vám chýba jeden zub, zavádzame implantát :

 • ihneď spolu s extrakciou - po šetrnom vytiahnutí zničeného zubu v anestéze, vám do extrakčného lôžka vložíme implantát zodpovedajúcej veľkosti, a podľa možností a situácie Vám možeme zhotoviť aj dočasnú korunku
 • pár týždňov po extrakcii - odložená implantácia - v prípade, že sa v zubnom lôžku vyvíjal zápal, alebo z iných dôvodov nebolo možné implatovať hneď, zavádzame implantát pár /6-10/ týždňov po extrakcii
 • kedykoľvek neskôr - ak vám chýba zub dlhšiu dobu, je možná implantácia po zvážení množstva kosti v danej lokalite rovnakým spôsobom, ako v predošlých prípadoch
 • Zavedený implantát môže byť jednofázový - bez nutnosti dalšieho chirurgického ošetrenia ,alebo dvojfázový – nutnosť zavedenia vhojovacieho valčeka
 • korunka na implantát môže byť kovokeramická,alebo frézovaná zirkónová.korunku upevňujeme cementom,alebo skrutkou

Náhrada viacerých zubov Náhrada viacerých zubov Náhrada viacerých zubov

Strata viacerých zubov

Pri náhrade viacerých zubov sa postupuje obdobne ako u náhrady jedného zuba.Náhrada zubného oblúku Náhrada zubného oblúku

Celý oblúk

v prípade bezzubých čeľustí Vám vieme zabezpečiť zhotovenie náhrady,ktorá bude:

 • pevne fixovaná:6-8 implantátov a fixný mostík
 • podmienene snímatelná: 4-6 implantátov a protéza,ktorá je prichytená pomocou skrutiek na implantáty,protéza je napevnoa pacient si ju nevie dať dolu
 • podporená:2-4 implantáty na ktoré sa dajú fixačné systémy(guľové hlavy,locator,strmeň),protéza drží pevne,nehýbe sa,ale pacient si ju môže dať dole

Sinus lift Sinus lift

Sinus lift

Ak je indikovaná implantácia horných zadných zubov, často je potrebné zdvihnúť dno čeľustnej dutiny, aby sme mohli zaviesť potrebnú dĺžku implantátu. Je možné to spraviť dvoma spôsobmi.

 • uzavretý sinus lift - robí sa cez implantačný otvor, je menej komplikovaný, jednoduchší, menšie pooperačné ťažkosti. Je však možné robiť len menšie dĺžky.
 • otvorený bočný sinus lift - komplikovanejší, keď sa cez bočnú stenu zdvihne dno dutiny a vyplní sa umelou kosťou. Po tomto výkone nie je možné okamžité zaťaženie implantátov.doba vhojenia9-12 mesiacov

Kostná augumentácia Kostná augumentácia

Kostná augmentácia

Ak máte v mieste, kde potrebujete osadiť implantát, málo kosti, vieme množstvo kosti doplniť vašou vlastnou kosťou, v kombinácii s kosťou umelou, a prekrytím kolagénovými membránami. Doba hojenia je dlhšia /4 mesiace +/ , ale implantácia je zvyčajne možná počas, alebo následne po augmentačnom výkone.


Používané Implantáty

Švajčiarska kvalita s medzinárodným výskumom Straumann ponúka riešenie pre široké spektrum dentálnych indikacií od jednotlivých chýbajúcich zubov až po úplne bezzubé čeľuste. Straumann je jednou z vedúcich spoločností vo výrobe zubných implantátov, ktorá rozvinula a udržuje spoluprácu s prednými nemocnicami, výzkumnými ústavmi a univerzitami. Za posledných 30 rokov sa na celom svete predalo viac ako 4 milióny implantátov Straumann s vysokou mierou úspešnosti. Spoločnosť ponúka novátorské riešenia,ktoré umožnia zubným lekárom poskytnúť svojim pacientom liečbu založenú na najnovšom výzkume. Spoľahlivosť a kvalita sú charakteristické znaky spoločnosti.Výrobky Straumann sú dôkladne testované a vedecky overené – to platí pre dnešok aj pre budúcnosť.

 • Implantát Straumann
 • Implantát Dentaltech
Celokoreramický implantát Straumann PURE ceramic

Celokoreramický implantát Straumann PURE ceramic

 • PURE ceramic implantát - Najnovší implantát firmy Straumann, vyrobený kompletne z čistej keramiky - zirkónia
 • NOVINKA vo svete implantátov !
 • Vhodný pre pacientov so strachom z kovov , titanu, prípadne s alergiou na kovy
 • Ideálna biela farba - pod gingivou nemení farbu do šeda
 • Implantovaný ako jeden kus - estetická voľba pre citlivých pacientov
 • Ideálny, ako náhrada vo viditeľnej časti chrupu
Roxolid

Roxolid

Nová „DNA“ materiálu pre implantáty. RoxolidTM je prvý materiál vytvorený špecificky pre potreby dentálnych implantologov. Jedná sa o unikátny materiál pre výrobu implantátov s uznavanym povrchom SLActive. Roxolid a SLActive spájajú dohromady pevnosť a spoľahlivosť. Roxolid je ďalším príkladom snahy spoločnosti Straumann o nepretržité zlepšovanie klinických štandardov a staroslivosť o pacienta.

Zloženie materiálu:

Kovová zliatina s homogénnou štruktúrou. Zloženie: titan a zirkonium

Pevnosť materiálu:

Vyššia pevnosť v porovnaní s žíhaným a za studena opracovaným titanom. Vynikajúce mechanické vlastnosti materiálu znamenajú, že implantáty s malým priemerom sú teraz spoľahlivejšie a ponúkajú viac možností využitia pre liečbu Implantáty Roxolid vykazujú vačšie prepojenie s kosťou

SLActive

SLActive

VAČŠIA ISTOTA VĎAKA ZKRÁTENEJ DOBE HOJENIA

Povrch SLActive zkracuje kritickú fázu Vďaka rychlejšiemu vytvoreniu primárnej stability (už po 3-4 týždňoch) ako je tomu u SLA® (6-8 týždňov) umožňuje povrch SLActive vačšiu predvídateľnosť v priebehu všetkých fáz hojenia. Proces tvorby kostí začíná skôr,čo má za následok zaistenie značně optimalizovanej stability implantátu v priebehu kritickej skorej fáze vhojenia. Nový povrch SLActive vychádza z vedecky testovanej topografie SLA®. Okrom toho vykazuje z hľadiska chémie povrchu úplne optimalizované vlastnosti. Hydrofilný a chemicky aktivný povrch SLActive značne urýchľuje celkovú osseointegráciu implantátov.

Dentaltech

Zubné implantáty DentalTech sú titánové implantáty vyrábané od roku 1977v Taliansku, najnovšími technológiami, v absolútnej čistote, pod dohľadom mnohonásobnej kontroly. V Európe je značka nositeľom kompletného CE a ISO certifikátu.Vyrábané typy implantátov a ich abutmentov sú vhodné na všetky možnosti ošetrenia ,počnúc náhradou jedného zuba až po ošetrenie celého zubného oblúku.

Otázky a Odpovede

Zubný implantát - čo to je?

Zubné implantáty sú valce z čistého titanu so špeciálne upraveným a aktivovaným povrchom. Sú vložené /implantované/ do vašej kosti a plnia úlohu, akú predtým plnil váš zubný koreň. Zrastajú sa s kosťou procesom OSSEOINTEGRÁCIE a za pár mesiacov sa stávajú súčasťou vášho žuvacieho aparátu.

Sú implantáty bezpečné a ako dlho vydržia?

So zubnými implantátmi má medicína už viac ako 30 ročné skúsenosti, a podľa väčšiny odborných štúdii vykazujú úspešnosť vyššiu ako 90%. Implantáty sa stávajú jedným z najviac používaných riešení, s ľahko predpovedateľným výsledkom, a možnosťou doživotného trvania.

Sú implantáty vhodné aj pre mňa?

Na zodpovedanie tejto otázky je potrebné spraviť RTG vyšetrenie, a spolu s lekárom zhodnotiť, či máte dostatočné množstvo a kvalitu kosti. Diagnózy ako diabetes, vyšší krvný tlak, ochorenia srdca a niektoré ďaľšie systémové ochorenia m ániť zrasteniu kosti a implantátu, a nie sú teda vhodné pre daný typ terapie. Napriek tomu je u väčšiny ľudí implantácia možná a vhodná.

Je implantácia náročná a bolestivá?

Osadenie implantátu je malá operácia, o niečo málo zložitejšia ako trhanie zubu. Väčšina implantácii sa vykonáva v lokálnej anestéze na kresle stomatológa, v semi sterilnom prostredí. Bolesti sa preto obávať nemusíte. Dva-tri dni po operácii môžete cítit miernu bolestivosť súvisiacu väčšinou so stehmi, v prípade náročnejšieho a zložitejšieho postupu mierny opuch. Zvyčajne však môžete na druhý deň opäť normálne fungovať.

Nemám radšej ešte počkať?

Implantáty je možné osadiť vo veku 18 rokov, ako aj vo veku 70 rokov. Alveolárny výbežok, ak je bez zubu, má tendenciu k zúženiu a k zníženiu. Čím dlhšie daná situácia trvá, tým obtiažnejšie je jej riešenie v neskoršom období. Platí všeobecné pravidlo, že najlepšie výsledky sa dosahujú čo najskôr po strate vášho zubu!

Ako prebieha implantácia a liečba?

Implanologická liečba je komplexná medicínska terapia a nie každý zubár a zubný technik je školený pre dané zákroky. Skladá sa z dvoch rozdielnych častí :

 • Implantologickej - Zubný implantát sa chirurgicky osadí do kosti v želanej lokalite, nechá sa vhojiť buď s provizórnou korunkou, alebo bez nej, v závislosti od kvality a sily jeho prvotného usadenia.
 • Protetickej - Po oseointegrácii implantátu sa odtlačkami a v laboratóriu zhotoví špeciálna nadstavba na implantát /tzv. abutment/ ,na ktorý sa aj upevní, a potom zhotoví definitívna kovokeramická, zirkonkeramická korunka, alebo mostík.

Čo mám robiť a nerobiť po implantácii?

Sedieť je lepšie ako ležať. Cez deň a aj noci držte hlavu v zvislej polohe. Neľahajte si na stranu kde je umiestnený implantát. Nepoužívajte zubnú kefku na mieste implantátu dokiaľ nebudú odstranené stehy. Zubný lékar Vám doporučí namiesto kefky ústa niekoľkokrát denne preplachovať. Nejedzte, pokiaľ neodoznie anestetikum. V priebehu niekoľkých dní po operácii nepite alkohol, vyhýbajte se nikotínu, káve, čiernemu čaju a čerstvým mliečným výrobkom. Nefajčite. V priebehu prvných niekoľkých dní po výkone neprevádzajte šport a fyzickú aktivitu.

Ako sa mám starať o implantáty?

Pokiaľ svoje zuby máte radi, tak sa o ne starajte. Zubné implantáty vydrží dlho iba pri riadnej starostlivosti o ústnu dutinu. Na implantáte se podobne ako na Vašich vlastných zuboch môže hromadiť zubný kameň a zpôsobovať problémy. K čisteniu zubov používajte mäkkú kefku (pravidelne ju vymieňajte) alebo elektrickú kefku. Okrem toho by ste mali tiež používať pomôcky, ktoré Vám zubný lekár doporučil, ako sú medzizubné kefky,dentálne nite,na čistenie priestoru medzi zubami. Sú rovnako nevyhnutné pravidelné kontroly a preventívne návštevy zubnej ordinácie. Dôkladná starostlivosť a kontroly pomáhajú zaistiť, že Vám zubný implantát bude spoľahlivo slúžit mnoho ďalších rokov.

Cena

Cena implantacie je individualna.Závisí podla typu použiteho implantátu anavrhovaného protetického riešenia.

 • Napr.: 1x implantat Straumann SLactive -750,-Eur

 • 1x implantat Dental Tech -450,-Eur

K implantátu sa priratava abutment a napr.kovokeramická korunka.
Cena kostnej Augmentácie je taktiež individualna a zavísi napr. od rozsahu defektu,alebo použitého materialu. Pohybuje sa od 250,- do 450,- Eur.
Kompletný cenový navrh vieme dať,až po vyšetrení a návrhu ošetrenia

Kontaktujte nás